Проектирането на изделия и цялостни решения е услуга на която много от нашите клиенти разчитат за реализацията на техните проекти.

Екипът ни разполага с квалифицирани инженери, които могат да ви помогнат с проектирането на нужните за вас изделия. Фирмата предлага проектиране и разработване на нестандартни решения за метални изделия и съоръжения по задание на клиента. Изграждаме дигитални модели с помощта на CAD система, които подлагаме на различни симулации с цел изготвяне на нужната конструктивна и технологична документация.

Методи на работа

  • Използване на различни CAD системи
  • Работа с ваш проект или изготвяне на проект от нашите инженери
  • Пречертаване от скица или чертеж в 3D дигитален модел

Често задавани въпроси

Нашият екип внимателно разглежда, обработва и изпълнява всяка една поръчка като гарантира неразпространението на интелектуалната собственост.

Можем да разчитаме всякаки видове чертежи и проекти на хартиен и дигитален носител

Нашият екип от инженери може да проектира богата гама от изделия предназначени за селскостопанската, автомобилната, железопътната, машиностроителната, строителната индустрии.