Заваряването е едно от нещата, в които имаме най-голям опит и експертиза. Открийте повече.

Заварчик работещ във фирма „Тошеви“

Основния заваръчен процес приложен при нас е заваряване с телоподаване в защитна газова среда. Процесът се нарича също МИГ-МАГ (или метод 135 по ISO 4063). Друг използван метод, който използваме е ВИГ (или метод 141 по ISO 4063), при който се използва волфрамов електрод и инертна газова защитна среда. Заваръчните процеси се извършват съгласно EN ISO 3834, a в случаите при заваряване на компоненти за железопътни преводмни средства – надградено от EN 15085. Заваряването се извършва предимно ръчно. При по-големи серии и технологична възможност се изполва автоматизирано и роботизирано заваряване.

Обръщаме особено внимание на суровините, които използваме – работим само с материали с доказан произход съгласно сертификат тип 3.1. Работим с утвърдени доставчици, с които имаме дългогодишни работни отношения и изградено взаимно доверие.

Екипът разполага с обучен и сертифициран международен инженер по заваряване IWE/EWE, който освен грижата за качеството на изпълнение, също така се грижи за постоянното осъвършенстване на знанията и уменията на заваръчния персонал.

Снимка на заварчик

Заварявани материали

  • Голяма гама черна стомани
  • Неръждаема стомана
  • Цветни метали

Често задавани въпроси

Всяка година фирма „Тошеви – ООД“ преминава през ресертификационен одит от международно одиторско бюро TÜV NORD.

Наши служители и специалисти участват ежегодно на семинари по заваряване организирани от различни сертификационни органи и браншови организации.

Фирмата разполага с четирима сертифицирани заварчици.