Project

Лъчезащитни врати

Categories

Проекти,

Time

3 месеца

Status

Завършен

Client

„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД

Description

Фирма „Тошеви“ ООД бе избрана сред немалко кандидати да изпълни проект за изграждане на лъчезащитна врата за „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД. Проектът се вписва в рамката на изграждане на ново отделение на болницата, което се нуждае от врата за радиоационна защита. Вратата  е реализиран съгласно изискванията на лъчезащитен проект.

Основната особеност при проекта бе, че предпазната врата трябва да гарантира защита от радиационно облъчване. Също така бе спазено и изискването светлата ширина да позволява придвижването на хора с увреждания.

Бяхме длъжни да се съобразяваме с темповете на строежа на новото крило. Осведямявахме се ежеседмично с изпълнителите на проекта относно развитието на строителните дейности и от наша страна ги информирахме за напредването на изработката на вратата.