Project

Клапа за язовирна стена

Categories

Конструкции, Проекти,

Time

4 месеца

Status

Завършен

Client

“Фирма Клиент поръчител"

Description

Във фирма „Тошеви“ ООД наш специалитет е работата по нестандартни и индивидуални решения, изготвянето на специализирани монтажно-крепителни структури и елементи. Такъв бе и сучаят възложен ни по ремонтната дейност на шклюза на яз. „Тополница“.

Описание на проблема

Фирма „Тошеви“ ООД бе запитана относно изготвянето на ремонтни елементи за клапата на язовирната стена на МВЕЦ „Тополница“ след инцидента, който язовира претърпя през 2018 г. Бяхме изключително доволни за това, че предложението ни бе прието от възложителите. При посещение на съоръжението, бяха направени следните наблюдения относно щетите, които то бе претърпяло:

  • изкривена ос при лявото носещо рамо
  • изкъртена носеща конзола към левия хидравличен цилиндър на клапата
  • отскубната пета на десния хидравличен цилиндър на клапата.

Целта не ремонта беше аварийно повдигане на клапата за да се възстанови преминаването на целия речен водосток.

Процес и етапи на реализация на проекта

  1. Демонтирана беше изцяло възела Ос 1. Лагерното тяло беше разкрачено от волтовата връзка към лявото носещо рамо на клапата. Заедно с оста и лагерната втулка бяха извозени за ремонт в цехови  условия. Установи се нарушена цялост на вкладната тръба на Ос1. Изработи се носещ външен пръстен с цел възстановяване въпросната тръба. Изработена е и нова лагерна втулка. Всичките елементи се доставиха на място и бяха успешно и безаварийно монтирани. Очакваната работа на възела Ос1 се установи след повдигане на клапата на 2,2м, което е досегашното максимално повдигане.
  2. Посредством аварийно задвижване на левия хидравличен цилиндър бе възможно връщане на Конзола 2 в нормалното й положение. Посредством стоманени планки пасвани на място и заварявани се извърши ремонтно възстановяване целостта и здравината на Конзола 2. Правилното възстановяване на Конзола 3 се доказа при вдигане на клапата. Не бяха забелязани деформации и разкъсвания по заваръчните шевове и носещите нови така и стари елементи към Конзола 2.
  3. След освобождаване на блокирало ухо в горната част на десния хидравличен цилиндър, беше възстановено анкетирането на петата на същия към основата на съоръжението. Възстановяването се извърши с разполагане на петата върху предвиденото за нея от преди място но с нови анкерни болтове. Правилното разположение и здравина на анкерните връзки се прояви след повдигане на клапата.
  4. След проверка правилния монтаж на ремонтираните възли, описани по горе се извърши проверка и проба на хидравличната система, захранваща двата хидравлични цилиндъра. Беше възстановено плавното движение на цилиндрите с пробен ход в порядъка на 200мм. Установи се равномерност. Последва повдигане до крайно горно положение или 2,2м.
  5. Последния заключителен етап на аварийното повдигане на Клапата при МВЕЦ Тополница приключи на 12.04.2019с механично блокиране на клапата в горно положение, посредством заварени  блокиращи планки към конструкцията на клапата от една страна и запънати чрез анкери към бетонената конструкция от другата страна Ръчните блокиращи хидравлични вентили се поставиха в  затворено положение.