img
Ценности

Защото ние вярваме, че ценностите карат нещата да се получават

Ценностите, които утвърждаваме всеки ден между нас в екипа на фирма „Тошеви“ ООД са тези, които правят така, че екипът ни да е сплотен и нещата да се получават успешно. Далеч не всичко в отношенията между партньори или между колеги може да се изчерпи с протоколи и договори. Именно споделените ценности са онази спойка, която ни позволява да вървим заедно напред и да печелим доверието на нашите парнтьори, клиенти и доставчици.

  • Коректност
  • Колегиалност
  • Професионализъм
  • Иновативност
  • Лоялност
  • Откритост
  • Постоянство
  • реактивност.