Механични обработки

Механичните обработки се извършват на машини с ЦПУ и универсални такива. Технологията позволява обработване на сложни и прецизни повърхнини. Използват се съвременни металорежещи инструменти, позволяващи постигане висок клас на грапавост и голяма производителност.Квалифицираният ни екип има опит и гъвкавост, а прецизният междинен контрол между различните операции осигурява безкомпромисно качество на крайното изделие.
Струговане-Универсална обработка D max=500mm L max=1000mm
Обработка с ЦПУ D max=160mm L max=400mm
D max=250mm L max=70mm
Фрезоване-Универсална обработка Хmax=600mm Y max=250mm Z ax=400mm
Обработка с ЦПУ X max=800mm Y max=500mm Z max=700mm
Пробиване-D max=50mm h max=125 mm

Call us