img
Най-важното за нас

Безкомпромисни в качеството

От самото начало на нашето съществуване качеството е основна ценност и цел към която непрестанно се стремим. Сертифицирането по ISO 9001 през 2007 бе само видимата част на този наш стремеж, който постигнахме екипно и който и до днес поддържаме с общи екипни услия. Убедени сме, че именно качеството е едно от най-ценните параметри в успеха на един проект. Именно затова прилагаме и следните мерки с цел качеството на нашите услуги да е винаги на нивото на очакване на нашите клиенти.

  • Следване на предписанията на браншовите стандарти.
  • A Прилагане на методите на ISO 9001 в работата на екипа.
  • Контрол на качеството по време и след приключване на производствения процес
  • Работа само със сертифицирани материали.
Сертификати

Защото качеството за нас не е само на думи