img
От 1993 г.
Добре дошли

Историята на фирма Тошеви от създаването до днес

През 30-годишната ни история винаги сме били верни на нашите ценности и на желанието ни да завършим професионално и без компромиси възложените ни от нашите клиенти проекти.

img
инж. Димитър Тошев ( Управител )
Юни 1993
Създаване
Създаване на фирма „Лейди Кар"
Създаване на фирма „Лейди Кар“ ЕТ от Стоян Тошев и Василка Тошева. Основен предмет на дейност на фирмата е търговия с резервни части за електро и мотокари и по-специално оплътнители. Фирмата е създадена в особено труден период на икономически и политически преход. Основните клиенти на фирмата са от Руската Федерация. Фирмата използва 20 годишния опит на основателите си от Балканкар-Рекорд.
1996
Разширяване на търговската дейност
Разширяване на дейността и на българския пазар
Фирмата започва да извършва търговска дейност и с български клиенти. Открит е магазин в Пловдив. Търговията се извършва основно с оплътнители за хидравлика. Дейността се разширява с включването на инж. Димитър Тошев във фирмата.
2000
Започване на производство
Развиване на производствена дейност
Повратен момент в историята на фирмата е започването на производствена дейност. Успоредно с търговската дейност започват да се произвеждат и резервни части за електро и мотокари.
2004
Нова производствена база
Създаване на нова производствена база в с. Труд
С увеличаването на дейността фирмата има нужда от разширяване на производствената база. Изгражда се нова производствена база в с. Труд край Пловдив. Фирмата е преименувана на „Тошеви“ – ООД. Закупени са нови машини, които гарантират по-голяма производсвена мощност. Назначава се допълнителен работен персонал. Разширява се също и дейността като започва да се извършва и сервиз и рециклиране на платформени електрокари. Започва дейност по индустриално снабдяване (части, компоненти за хидравлика), като основни клиенти са фирми-производителки на хидравлични цилиндри.
2007
Отваряне към европейския пазар
Първи клиенти на европейския пазар
Влизането на България в Европейския съюз води до рязко замиране на руския пазар, но за сметка на това нови възможности се отварят на европейския пазар. Фирмата се позиционира на френския пазар като стартира партньорство с френски фирми в областта на товарните вагони.
2008
Сертификация
Сертифициране по ISO 9001
По изискване на френските партньори е внедрен контрол по качеството по ISO-9001. Тази нова метода оказва съществено влияние в подхода по организиране на производството. Както управителите, така и работния персонал добива ново отношение към качеството на производството.
2008-2016
Развиване на производствената дейност
Стабилизиране, развиване и усъвършенстване на производствената дейност
В периода 2008-2016 г. се усървършенства производството, закупува се ново и по-добро оборудване. Това е и период, в който успоредно с увеличаването на производствената дейност се увеличават и административните задачи, което води и до административно прструктуриране. През този период силно намалява търговската дейност и производството взема превес. Усъвършенства се качеството на частите за товарни вагони, което дава предпостави за  сертификация на тази дейност.
2016
Сертификация на заваръчната дейност
Сертификация на заваръчната дейност
Първо сертифициране по ISO-EN 15085 (заваръчни дейности), което отваря нови хоризонти за развитие на фирмата. Разширява се гамата на изделия за товарни вагони. Това води пряко до нови клиенти, както български, така и чуждестранни. Сертификацията води като последствие и промяна на  начина на работа на сътрудниците. Повишава се квалификацията на персонала като някои от тях са сертифицирани.
2019
Нови дейности
Развиване на нестандартни проекти
С добиването на сериозен производствен опит на международно и национално ниво, фирмата започва да се разгръща към нестандартни проекти в желанието да  отговори позитивно на нестандартни клиентски запитвания. Участваме в изграждането и проектирането на нестандартни проекти в сферата на енергетиката, преработката на битови отпадъци, нуклеарна медицина.
2023
Проекти
Иновацията никога не спира

Фирмата се насочва към внедряването на нови технологии, които ще променят качествено организацията и изпълнението на изработваните изделия. Планирани са внедряването на роботизирано заваряване, както и автоматизация на някои производствени процеси. С цел по-голяма енергийна независимост и предвидимост на разходите фирмата започва изграждането на фотоволтаичен парк, който да захранва 50% до 80% от енергийните ѝ нужди.

С натрупания опит и доверие в собствените ни умения и възможности, както и в доверие в нашите клиенти, фирмата се позиционира с увереност на българския и европейския пазар в търсене на нови бизнес партньорства.