За нас

Гъвкави производс-твени решения за висококачествени изделия от метал

Традиция, качество и стремеж към технологично съвършенство станаха нашата запазена марка през 30-те години от съществуването ни.

Фирма „Тошеви“ ООД проектира и произвежда нестандартни елементи, възли, оборудване и резервни части от черни и цветни метали. На пазара сме вече повече от 30 години като за това време успяхме да спечелим доверието на стотици български и чуждестранни фирми. Предлагаме гъвкаво единично, дребно-серийно, така и серийно производство на метални елементи за които имате готов проект или просто изявена нужда, в който случай ние изготвяме проекта и изделието.

Фирма „Тошеви“ ООД съещствува повече от 30 години, развивайки се неспирно.

Тайната на нашия успех не е скрита от никой.

  • Доказано през годините качество на изпълнението
  • Винаги надеждни и лоялни към нашите клиенти и партньори
  • Компетентни и мотивирани екипи работещи преди всичко за клиента
Още за нас
Ние предлагаме

Обработка и производство на изделия от метал

Проектиране

Проектиране и нестандартни решения за метални изделия и съоражения по задание на клиента. Изграждане на дигитални модели, подлагане на симулация, изготвяне на нужната документация

Заваряване

Ръчно и роботизирано заваряване на метални компоненти (методи 135 и 141 по ISO 4063). Заваръчните процеси се извършват съгласно EN ISO 3834, надградено от EN 15085, при компоненти за железопътни превозни средства

Механична обработка

Разкрой на материала чрез полуавтоматизирани ленторезни машини; стругови и фрезови обработки чрез ЦПУ, огъване и осукване на студено и на топло, финишна механична обработка на повърхостите

Наши клиенти

Те ни гласуваха доверие

Екип

Най-ценното за фирма Тошеви – нейния екип

Фирма „Тошеви“ ООД цени дълбоко своите сътрудници участва в тяхното лично и професионално израстване и стимулира развитието им като специалисти.

Виж всички
img
15 +

Европейски партньри

Качествени и надеждни услуги, които гарантират успеха на вашите проекти

Изтеглете брошурата
Вижте нашите реализации

Някои от нашите проекти

Защо да изберете нас

Ето какво ни прави по-добри от конкуренцията

01 img

Екип

Екипът ни от мотивирани и квалифицирани експерти е готов да отговори на всеки проект-предизвикателство

02 img

Сертификати

Качеството е основен фактор за нас. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001, ISO 15085, ISO 3834

03 img

Материали

Качеството на материалите е от основен фактор за нас, с който никога не правим компромис

04 img

Стратегия

Стратегията за развитие на фирмата ни гарантира да бъдем на ниво независимо от конюнктурата

Малко факти

Фирмата в цифри

30
205
400
15
От блога

Последни събития и новини

Здрависване на ръце, партньорство

Европейски програми и проекти

На 16.09.2022 г. «ТОШЕВИ» ООД стартира проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Обща стойност на проекта: 294 097 лв., от които 147 048.50 лв. европейско финансиране и  147 048.50 лв. съфинансиране от бенефициента.

——————————www.eufunds.bg——————————

 Проект  BG16RFOP002-6.002-0517 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

На 18.08.2021г. «ТОШЕВИ» ООД стартира проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия, с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Обща стойност на проекта: 50 000 лв. европейско съфинансиране.

——————————www.eufunds.bg——————————

 Проект BG16RFOP002-2.089-5167 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРИ:

Извършване на СМР в производствената сграда на Тошеви ООД по обособени позиции:

  • Oбособена позиция 1: „Извършване на термоизолация на покрив от панел тип „Сандвич“
  • Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на секционни индустриални врати“
  • Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на прозорци и врати с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост“

„Извършване на СМР в производствената сграда на Тошеви ООД – извършване на енергийно ефективни изолационни системи със сандвич панели с топлоизолация PUR (полиуретан)“

Изтегли тук