Заваряване

Използваните заваръчни процеси се извършват в контролируеми производствени условия от квалифициран и сертифициран заваръчен персонал, съгласно одобрени от независим орган критерии. Нашите заварчици полагат периодични изпити и посещават курсове за затвърждаване на уменията и придобиване на нови такива. Производството разполага и с иновативен робот по заваряване, проектиран и произведен в нашият отдел по иновации, който значително подобрява бързината на изпълнението на нашите поръчки. Заварките в Тошеви ООД се извършват по следните методи:
Миг-Маг
Основен материал: Черна стомана
Дебелина: до 30мм
Максимални размери на изделието: 3х3х12м
Максимално тегло: 1500кг

елеЕлектросъпротивително
Основен материал: Черна стомана
Дебелина: до 30мм
Максимални размери на изделието: 3х3х12м
Максимално тегло: 1500кг

Call us